Polityka prywatno艣ci

Polityka prywatno艣ci - betekipa.pl

Administrator danych

Administratorem danych U偶ytkownik贸w korzystaj膮cych ze strony www.betekipa.pl (dalej jako: 鈥濻erwis鈥) jest BET EKIPA Agnieszka Sermak, ul. Henryka Jordana 12/39, 32-500 Chrzan贸w, NIP: 6282285429, e-mail: kontakt@betekipa.pl.

Dane U偶ytkownik贸w przetwarzane s膮 zgodnie z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych聽w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 鈥濺ODO鈥).

Zbieranie danych osobowych

Podanie danych przez U偶ytkownika jest dobrowolne. Brak podania danych mo偶e skutkowa膰 utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.

Administrator w celu umo偶liwienia prawid艂owego korzystania z Serwisu przetwarza nast臋puj膮ce dane osobowe U偶ytkownik贸w:

  • adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przegl膮darki oraz system operacyjny
  • adres e-mail
  • nazwa u偶ytkownika
  • informacje o wizytach i korzystaniu z witryny, w tym 藕r贸d艂o odes艂a艅, d艂ugo艣膰 wizyty,聽wy艣wietlenia stron i 艣cie偶ki nawigacji w witrynie.

Dane U偶ytkownik贸w przetwarzane s膮 w celu niezb臋dnym do korzystania z Serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO).

Dane U偶ytkownik贸w przetwarzane s膮 r贸wnie偶 w celu zapewnienia funkcjonowania plik贸w cookies w Serwisie ( postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane u偶ytkownika przetwarzane s膮 r贸wnie偶 w celach prawnie uzasadnionych interes贸w administratora, takich jak tworzenie kopii zapasowych, kt贸re s膮 niezb臋dne do zapewnienia bezpiecze艅stwa danych zgromadzonych na stronie www.betekipa.pl.

Administrator zastrzega sobie r贸wnie偶 prawo do wykorzystywania danych w celach niezb臋dnych do dochodzenia ewentualnych roszcze艅 lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przetwarzania danych u偶ytkownik贸w

Administrator b臋dzie przetwarza艂 dane U偶ytkownika przez czas korzystania z Serwisu oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszcze艅 (nie d艂u偶ej ni偶 10 lat).

Prawa U偶ytkownika zwi膮zane z przetwarzaniem danych

U偶ytkownikowi przys艂uguje prawo do:

  • dost臋pu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii,
  • 偶膮dania sprostowania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • 偶膮dania usuni臋cia danych osobowych,
  • 偶膮dania przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ka偶dym momencie, bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem, chyba 偶e wyst臋puje inna podstawa prawna ich przetwarzania 鈥 dotyczy聽przypadk贸w, gdy podstaw膮 przetwarzania danych jest wyra偶ona zgoda.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku powzi臋cia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych u偶ytkownikom przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; w Polsce jest to Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych z siedzib膮 w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator nie przekazuje danych osobowych u偶ytkownik贸w poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani te偶 do 偶adnych organizacji mi臋dzynarodowych.

Profilowanie

Administrator nie przetwarza danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.

Kontakt z Administratorem

Chc膮c skorzysta膰 z przys艂uguj膮cych praw b膮d藕 zapyta膰 o zasady przetwarzania danych w ramach Serwisu, nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do Administratora danych:
w formie e-mail pod adresem: kontakt@betekipa.pl.

lub

listownie pod adresem: BET EKIPA Agnieszka Sermak, ul. Henryka Jordana 12/39, 32-500 Chrzan贸w, NIP: 6282285429.

Serwis przeznaczony jest dla os贸b pe艂noletnich. Graj legalnie i odpowiedzialnie. Gra u nielicencjonowanych podmiot贸w jest nielegalna.
漏 2023 BET EKIPA Agnieszka Sermak. Wszystkie prawa zastrze偶one.
kontakt@betekipa.pl | NIP: 8652574122 | REGON: 520648023